Havforskningsinstituttet

 

I dagens BT kan man lese om HI sine visjoner for fremtiden. Her presenteres skissene som Superkraft laget på et tidlig stadie, i samarbeid med Haltenbanken og Cubus. Havforskningsinstituttet er Norges og et av Europas største marine forskningsinstitutt. Sammen med Fiskeridirektoratet er de over 1000 ansatte.

Artikkelen viser også Vill Urbanisme sitt forslag til Megakosmer som er tenkt i forbindelse med byggene.